Rekrutacja na koleją edycję studiów podyplomowych "Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE"
czwartek, 20 czerwca 2019 12:20

Uruchomiona została rekrutacja na kolejną, dziesiątą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych "Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE", która będzie realizowana od października 2019 r. do października 2020 r. (Studia te są kontynuacją studiów "Nowoczesne aplikacje biznesowe Java EE", a zmiana nazwy odzwierciedla zmiany programowe mające na celu utrzymanie zgodności z aktualnie obowiązującymi standardami).

Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu, w soboty w godz. od 15:00 do 20:00 oraz w niedziele w godz. od 09:00 do 14:00.

Rejestracja oraz informacje o aktualnie prowadzonej rekrutacji dostępne są na portalu rekrutacyjnym.

Poprawiony: czwartek, 20 czerwca 2019 12:20