Organizacja studiów
czwartek, 20 czerwca 2019 12:39

Studia podyplomowe "Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE" są dwusemestralne. Zajęcia obejmują łącznie 282 godziny dydaktyczne i są prowadzone 2 razy w tygodniu: w soboty w godz. od 15:00 do 20:00 oraz w niedziele w godz. od 09:00 do 14:00.

Zajęcia mają charakter wykładowo-laboratoryjny i prowadzone są wyłącznie w laboratoriach komputerowych. Każdy student przez cały okres zajęć ma do dyspozycji indywidualne stanowisko komputerowe.

Liczebność grup wynosi od 14 do 16 osób - gwarantuje to możliwość stałego, bezpośredniego kontaktu z prowadzącym podczas zajęć.

Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia jest realizowana poprzez ocenę poprawności wykonania zadań laboratoryjnych, testy cząstkowe z poszczególnych tematów oraz test końcowy. W semestrze II słuchacze wykonują pracę końcową, której temat jest związany z tematyką studiów podyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny wykonanej pracy końcowej.

Poprawiony: czwartek, 20 czerwca 2019 12:39